LC Grid

 
LC Grid

Zabýváme se výrobou, prodejem a distribucí primárních energií, tedy elektřiny a plynu. K tomu navíc provozujeme a realizujeme lokální distribuční soustavy a v neposlední řadě optimalizujeme návrh výkonů zařízení na základě zkušeností z provozu. Věříme totiž, že právě přesné řízení lokálních distribučních soustav, ideálně spojené se zdrojem elektrické energie, jsou budoucností elektroenergetiky a cestou, jak generovat výrazné úspory.

Web je aktuálně v přípravě, podrobnosti přineseme brzy. Zkuste nás navštívit později, nebo se ozvěte napřímo.

Kontakty
 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů  

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), www.eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Informace o navýšení cen
 

Všeobecné obchodní podmínky  

Stáhnout
Obchodní podmínky
 

Ceníky  

Aktuální ceníky ke stažení

 

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie  

Stáhnout kontrolní seznam

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: http://www.eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.