Výrobce, prodejce a distributor elektrické energie  

Zabýváme se výrobou, prodejem a distribucí elektrické energie. K tomu navíc provozujeme a realizujeme lokální distribuční soustavy a v neposlední řadě optimalizujeme návrh výkonů zařízení na základě zkušeností z provozu. Věříme totiž, že právě přesné řízení lokálních distribučních soustav, ideálně spojené se zdrojem elektrické energie, jsou budoucností elektroenergetiky a cestou, jak generovat výrazné úspory.

Dodávka
elektrické energie

Více informací

Lokální distribuční
soustava

Více informací

Energetický
management

Více informací

Projekt LC APP je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy a EU. Dotace je poskytnuta prostřednictvím hlavního města Prahy a prostředků ESIF (ERDF) – OP VVV. Předmětem projektu je zpracování příloh žádosti v rámci dotačního programu The Country for The Future, kam Žadatel podal Žádost o podporu.