Dodávka elektrické energie  

Pro naše zákazníky jsme jako součást služeb poskytovaných v rámci spolupráce se skupinou Lehotsky Capital schopni zajistit dodávku elektrické energie.

Kontakt

Informace, dokumenty, ceníky  

Kontakt  

Napište nám

info@lcgrid.com

Zavolejte nám

+420 733 602 773

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů  

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie  

Forum Nová Karolina  

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Stáhnout
Vzorová smlouva Stáhnout
Plná moc Stáhnout

Ceníky

Ceník pro rok 2022
platnost od 1. 9. 2022
Stáhnout

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů  

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie  

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.